Manawatu – Study Map

Share:

Study in Manawatu

Palmerston North là một thành phố sinh viên thực thụ, với 40% dân số theo học. Một loạt các trường ngôn ngữ công lập, tư thục và tiếng Anh có ở khu vực Manawatu-Whanganui.

Whanganui là một trung tâm hàng đầu về giáo dục đại học cho các ngành công nghiệp sáng tạo.


đẳng cấp thế giới
Nhà Cung Cấp Giáo Dục

3000 sinh viên quốc tế
mỗi năm

Palmerston North có một cộng đồng đa dạng, nơi có hơn 100 nền văn hóa khác nhau.

You may also like